PR, bir kişinin network’üdür

PR nedir? Dediğimizde aklımıza iletişim, ilişki, yönetim, halk, hedef kitle, kurum, kuruluş gibi direk olarak kavramlar gelirken, dolaylı olarak ise hoşgörü, iyi niyet, empati, güzel konuşma gibi duygusal kavramlar gelir. Aslına bakarsanız PR bir uygulayıcının (specialist) network’üdür. Bağlantı kurmuş olduğu çevresi ve iletişim halinde bulunduğu paydaşlardır. 

 

Network’ünüz ne kadar genişse iş bitirme süreniz o kadar  kısa olur. PR network’ü nedir diye açıklama da yapmak görevimiz. PR network, uygulayıcının farklı sektörlerden iş ortaklarına iletişim desteği verirken, her ortağın farklı türde beklentileri ortaya çıkar. Bu beklentiler, örnek veriyorum, bir açılış etkinliğinize Başbakan’ı veya üst düzey bürokratları çağırırken ortaya çıkar, kimi zaman da bir ünlüyü markaya yüzü yapmaya çalışırken. Eğer çevrenizde o ünlüye veya bürokrata kısa yoldan ulaşacak birisi var ise şanslısınız, yoksa bir günde ayarlayacağınız bir görüşmeyi, 15 günde yapabilirsiniz.

PR Network, aslında her telden çalar. Hem sektör temsilcilerini, hem medya temsilcilerini, hem Ankara lobilerini, hem de iş dünyasını tanımaktır. Bir selam veya merhabınız olacak seviyede de olsa ilişkileri ve bağlantıları sürekli güncelleme ve kontrol etme durumunda olmalı insan.

Akademik camia;  halkla ilişkilerde ilişki yönetimi, network oluşturma, dünya ile olan iletişimi pek fazla su yüzünde tutmaz. Teori olarak yansıttıkları bir takım kavramlar, aslında gerçek network’ü desteklemeye ve anlatmaya yetmeyebilir. PR network, ne kadar tanıyorsanız, o kadar iş yapabilirsiniz demektir. Bir PR’cı açısından “tanımak” kavramı network ile eş anlamlıdır. Örnek veriyorum, Bir kurumun medya direktörü isen eğer, müşterinde meydana gelebilecek bir krizde, basını kontrol altında tutabilme, bir kaç haber yayınlatabilme, ne bileyim, bir kaç haber yayınlatmama gücün olmalı. Gazetecileri iyi tanıyor olmalısınız. Gazeteleri iyi tanıyor olmalısınız. Hangi gazete bel altı haberler yapar, hangi gazeteci kaynaksız haber yapar, bilmelisiniz ve o gazeteyi ve gazeteciyi bir şekilde kendi bilgilerinizle bilgilendirmeli, istenilen davranışı sergiletmelisiniz.

 

alyldrm.com

ALİ YILDIRIM

İletişimde “Aşı Kuramı”

İletişim kavramları yazı dizisine devam ediyorum. Bu yazıda konumuz “Aşı Kuramı”.

Aşı Kuramı – Inoculation Theory

Çoğu insanın karşı çıkılmayan ve meydan okunmayan çok sayıda inancı olduğunu, bu inançların bir kez saldırıya uğradığında çoğunlukla kolayca sarsılabileceğini, çünkü insanların o inançları savunmaya alışık olmadığını öne süren, W. Mcguire ve D. Papageorgis tarafından ortaya atılan bir kuram

Bu kuramın tanımladığı durum, bir kişinin mikroptan arınmış bir ortamda yetiştirilip, birden mikroplara maruz kalacağı bir ortama bırakıldığı tıbbi bir örneğe benzemektedir. Bu kişinin bedeni mikrop karşısında çok zayıftır; çünkü mikroplara karşı hiçbir direnç geliştirmemiştir.

Aşılanma yatkınlığı – Suggestibility

Başkalarının tutum ve kanılarını kabul etme eğilimi; inandırılmaya hazır olma durumu.

 

Kaynak: İletişim sözlüğü Erol Mutlu

iPad 2 Almak İçin Daha Ne Bekliyorsun?

Dijital yaşam koçu Bilkom, iPad 2 almak isteyenlerin yüzüne güldü ve son kullanıcı fiyatlarında KDV’si dahil 118 Dolar indirim yapınca iPad 2’ler KDV’si dahil 1065 TL’den satışa çıktı. Bu sayede Amerika’dan iPad alma faslı resmen sona erdi.

İndirim dönemini kaçıranlar çok üzülecek! Çünkü iPad 2’nin 32 GB ve 64 GB’lık yüksek kapasiteli modelleri kampanya ardından tükenecek ve sadece iPad 2 16 GB satışta kalacak.

Siyah mı istersin, beyaz mı istersin bilinmez ama herkesin bu çok hesaplı iPad 2’leri almak isteyeceği kesin!

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Bir bumads advertorial içeriğidir.

Bir iletişim kavramı olarak halkla ilişkiler

Bir iletişim kavramı olarak halkla ilişkiler

                                                           HALKLA İLİŞKİLER – PUBLIC RELATIONS

İnsanların ya da kurumların kamusal yaşamda olumlu ve destekleyici imgelerinin yaratılması ve sürdürülmesi etkinliği; örgütlerin örgütsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla çevrelerine uyarlandıkları, çevrelerini değiştirdikleri ya da korudukları yönetimsel bir iletişim işlevi.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, halkla ilişkileri şöyle tanımlar;

Bir örgüt ile örgütün ilgili çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış işbirliği ve hoşgörü ilişkisi kurulmasına ve bu ilişkinin devamına yardımcı olan yönetsel bir işlev. Halkla ilişkiler işlevi sorunların ya da olayların yönetimini içerir; ötgüt yönetiminin kamuoyu hakkında bilgileri olmasına yardımcı olur; ötgüt yönetiminin kamusal çıkarlara hizmet etme sorumluluğunu tanımlar ve bu sorumluluğun altını çizer; gelişmeleri öngörmede yardımcı bir erken uyarı sistemi olarak hizmet görme suretiyle yönetimin değişikliklere yak uydurmasında ve bu değişiklikleri etkili biçimde kullanmasında yardımcı olur; bu işleri yaparken kullanacağı belli başlı araç gereçler ise, araştırma teknikleri ile sağlam, törel iletişim teknikleridir.

 


kaynak: Erol Mutlu – İletişim sözlüğü

İletişimde Kültür Aktarımı Kavramı

Bundan böyle blogumda zaman zaman iletişimde öne çıkan bazı kavramların açıklamalarını yazacağım. İletişimde yaşadığımız kazaların, engellerin ve belli başlı unsurların psikolojik ve sosyolojik terimlerle nasıl anlatıldığı, bu olayların akademik yaşamda ve literatürde nasıl karşılık bulduğunu nacizane anlatacağım.

KÜLTÜR AKTARIMI – Culturel transmission

Yapısal-işlevselci yaklaşıma göre iletişimin işlevlerinden biri olup, bir toplumsal gruba ait olan toplumsal bilginin, simgesel düzenin ve kurumlaşmış söylemlerin sonradan gelen kuşaklara geçirilme sürecini dile getirmektedir.

İletişim araçları, böylelikle, ortak deneyim tabanı genişletmek suretiyle toplumsal tutunumu artırmaya hizmet ederler ve bireylere okul öncesi yıllarından başlayıp eğitimleri sona erdikten sonra da sürekli toplumsallaşma aşılayarak onların bir toplumla bütünleşmesine yardımcı olurlar. Ayrıca iletişim araçları, bir bireyin yabancılaşma veya köksüzlük duygusunu, o bireye özdeşleşeceği bir toplum sağlamak yoluyla azaltılabilir.

 Kaynak: Erol Mutlu – İletişim sözlüğü