Bir iletişim kavramı olarak halkla ilişkiler

Bir iletişim kavramı olarak halkla ilişkiler

                                                           HALKLA İLİŞKİLER – PUBLIC RELATIONS

İnsanların ya da kurumların kamusal yaşamda olumlu ve destekleyici imgelerinin yaratılması ve sürdürülmesi etkinliği; örgütlerin örgütsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla çevrelerine uyarlandıkları, çevrelerini değiştirdikleri ya da korudukları yönetimsel bir iletişim işlevi.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, halkla ilişkileri şöyle tanımlar;

Bir örgüt ile örgütün ilgili çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış işbirliği ve hoşgörü ilişkisi kurulmasına ve bu ilişkinin devamına yardımcı olan yönetsel bir işlev. Halkla ilişkiler işlevi sorunların ya da olayların yönetimini içerir; ötgüt yönetiminin kamuoyu hakkında bilgileri olmasına yardımcı olur; ötgüt yönetiminin kamusal çıkarlara hizmet etme sorumluluğunu tanımlar ve bu sorumluluğun altını çizer; gelişmeleri öngörmede yardımcı bir erken uyarı sistemi olarak hizmet görme suretiyle yönetimin değişikliklere yak uydurmasında ve bu değişiklikleri etkili biçimde kullanmasında yardımcı olur; bu işleri yaparken kullanacağı belli başlı araç gereçler ise, araştırma teknikleri ile sağlam, törel iletişim teknikleridir.

 


kaynak: Erol Mutlu – İletişim sözlüğü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir