İletişimde Kültür Aktarımı Kavramı

Bundan böyle blogumda zaman zaman iletişimde öne çıkan bazı kavramların açıklamalarını yazacağım. İletişimde yaşadığımız kazaların, engellerin ve belli başlı unsurların psikolojik ve sosyolojik terimlerle nasıl anlatıldığı, bu olayların akademik yaşamda ve literatürde nasıl karşılık bulduğunu nacizane anlatacağım.

KÜLTÜR AKTARIMI – Culturel transmission

Yapısal-işlevselci yaklaşıma göre iletişimin işlevlerinden biri olup, bir toplumsal gruba ait olan toplumsal bilginin, simgesel düzenin ve kurumlaşmış söylemlerin sonradan gelen kuşaklara geçirilme sürecini dile getirmektedir.

İletişim araçları, böylelikle, ortak deneyim tabanı genişletmek suretiyle toplumsal tutunumu artırmaya hizmet ederler ve bireylere okul öncesi yıllarından başlayıp eğitimleri sona erdikten sonra da sürekli toplumsallaşma aşılayarak onların bir toplumla bütünleşmesine yardımcı olurlar. Ayrıca iletişim araçları, bir bireyin yabancılaşma veya köksüzlük duygusunu, o bireye özdeşleşeceği bir toplum sağlamak yoluyla azaltılabilir.

 Kaynak: Erol Mutlu – İletişim sözlüğü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir