Modern Devlet, Toplum, Demokrasi ve İnternet

democracyGünümüzde toplumsal, siyasi ve ekonomik olayların kaynağını hiç şüphe yok ki iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Tüm dünya devletleri ve toplumları, yeni iletişim araçlarıyla birlikte sanal dünyanın birer parçası haline gelmiştir. Gerçek dünyanın aksine, burada yaşanan olayların gizlilik özelliğinin olmamasının yanında mahremiyet kavramının da gerçek dünyadan farklı olduğu anlaşılmıştır. Artık hiçbir kurumsal örgüt, buna devletler dahil,  şeffaflıktan, katılımcılıktan ve diyalogdan uzak durduğu sürece istikbalinin devamını sağlayacak güce erişemeyecektir.

Modern devlet anlayışının “iletim”den “iletişim”e kaymasının altında, internet ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması, yaygınlaşması ve gelişmesi yatmaktadır. Toplumların devletin önüne geçmesi ve bireylerin yönetimde söz hakkına sahip olması, iletişim teknolojileri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu söz hakkı, henüz dünyada bir çok ülkede söz söylemekten öteye gidememesine karşın, yönetim mekanizmasında belli etkiler yaratmaktadır.

Demokrasinin genel çerçevesine baktığımızda toplumun yönetimde söz hakkına sahip olması, sivil toplum, medya ve diğer kanallarla gerçekleşmektedir. Fakat, bir çok demokraside bu mekanizmalar yönetimler tarafından kontrol edildiği için gerçek manada bir katılıma aracı olamamaktadır. İletişim teknolojileri ile birlikte toplum artık devletin önünde, yönetimin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Yönetimlerin şeffaf olmadığı zamanlarda iletişim teknolojileri ve internet, kendi doğası gereği yönetim mekanizmasını toplum aracılığıyla şeffaflığa zorlamıştır. Bu duruma Amerika’da sızan Wikileaks ve CIA ajanı Snowden örnek gösterilebilir. Temel neden, internet ve iletişim teknolojilerinin bireyleri siyasal süreçlere katılıma zorlaması da olabilir.

Demokrasinin yıllardır beklediği yardım, belki de internetten geldi. Demokrasinin en büyük sorunu olan toplumsal katılım, internetle birlikte demokrasi içerisine dahil olmuş, süreçteki zincir parçası görevini yerine getirmiştir.  Toplum artık siyasi karar mekanizmalarında daha katılımcı, artık daha fikir sahibi, artık daha ilgili duruma gelmiştir. Gerekiği yerde itiraz hakkını kullanarak yönetimi etkilemiş ve muhalefet görevini yerine getirmiştir. Belki de günümüz Türkiye’sinde meclis muhalefetinin etkinliğinin azalması, internet muhalefetinin etkinliğinin artmasından kaynaklanmıştır. Dünyada söz sahibi olma durumuna gelen internet kullanıcıları, eşzamansızlık özelliği sayesinde ortak fikir ve kanaatler oluşturmuşlardır. Sonuç olarak ortaya internet davranışları ve tutumları çıkmıştır.

Türkiye’de de durum çok farklı görünmemektedir. Son zamanlarda internette “leak” olan bazı enformatik bilgiler, hiçbir rejimin kapalı ve agresif olmasını affetmeyeceğini göstermektedir. hiçbir rejimin internet demokrasisinin kılıcından geçmeden yürütülemeyeceği ortaya çıkmıştır. Devletler artık daha şeffaf, hesap verebilir, diyaloğa dayalı, karşılıklı etkileşim ve yönetişim çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Eski devlet reflekslerinin işe yaramadığı, yaşanan bir çok olayda gün yüzüne çıkmıştır. Gezi Parkı bu durum için önemli bir örnektir.

Sonuç olarak hiçbir kurum, halkın istek ve beklentilerini dikkate almadan yaşayamaz. Hiçbir kurum, diyalog olmadan iş yapamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir