Halkla ilişkiler ürün satmak için kullanılmaz

“Şirketler hedef kitlesi üzerinde algı yönetimine halkla ilişkiler ile başlar”

Kurumlar, ürün veya hizmetini bir şekilde hedef kitle üzerinde beğendirmek, tanıtmak ve hakkında fikir “aşılamak” için bazı çalışmalar yapar. İletişim faaliyetleri akademik olarak, bir mesajı kodlayıp kanallar aracılığıyla hedefe veya alıcıya göndermek olarak temelde tanımlanır. Bu zincir reklamcılık alanında farklı, pazarlama alanında farklı, halkla ilişkiler alanında ise daha farklı kurgulanır. Kodlayıp hedefe iletmek için oluşturduğumuz mesaj, reklamcılık alanında kısa süreyi, pazarlama alanında belli aralıklı bir süreyi kapsar, halkla ilişkilerde ise, herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Mesaj, hedef kitle üzerinde uzun süreli etki için kodlanır. Halkla ilişkilerin diğer iletişim alanlarından ayrıldığı nokta, hedef kitle üzerinde uzun süreli bir algı yaratmaktır. “Tüpraş” dediğimizde aklımıza ilk gelen neyse, halkla ilişkiler aklımıza ilk gelen o kavramı oluşturmak için çalışır. Bu yüzden hedefe göndereceğimiz her türlü mesaj halkla ilişkiler anlamında çok önemlidir.

Halkla ilişkiler nasıl başlar?

Halkla ilişkiler, bir ürün veya hizmetin lansmanı ile başlayıp kurum içerisinde, hedef kitle üzerinde  etki bırakacak olayların medya araçlarıyla hedef kitleye iletilmesiyle devam eder. Bu yeterli mi? hayır tabi ki. Medya iletişimi, halkla ilişkilerin bir kısmını oluşturur. Bunun içerisinde sponsorluk iletişimi, itibar yönetimi, marka yönetimi, dijital iletişim, lobi faaliyetleri, etkinlik iletişimi ve kamu iletişimi olarak sıralayabiliriz. Bu süreçte hedefe iletilecek spesifik bilgiler, reklam ve pazarlama faaliyetleriyle tamamlanır. Bir ürünü satmak için reklam, tanıtmak için pazarlama, tattırmak için ise halkla ilişkiler kullanılır.

 


Halkla ilişkileri direk olarak, bir ürünün veya hizmetin satışlarını artırmak için kullanamazsınız.

Uzun süreli hedeflerde bu mümkündür; fakat önce zihinlerde bir algı oluşmalı. Bir örnek verirsem, konu ile ilgili ofiste yapmış olduğumuz tartışmaya son noktayı koyabilirim. Bir marka düşünün, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde fabrikasının bulunduğu bölgeye bir okul yaptırmak ister. Okul için büyük bir yatırım yapar. Amaç; ülkeye bir okul kazandırmak, bölgesinde okul yaptıran bir marka olarak algılanmak, çevreye verdiği veya verebileceği zarara karşı çevre halkının gözünde iyi görünmek olarak sıralayabiliriz. Peki, bu halkla ilişkiler çalışmasının karışılığında marka, direk olarak veya dolaylı  somut bir fayda elde etti mi? Hayır. Uzun dönemde ekonomik bir fayda sağladı mı? Hayır. Demek ki halkla ilişkiler, ekonomik bir fayda için kullanılmaz. Eğer yaptığınız bir halkla ilişkiler çalışmasından satışları artırıcı bir sonuç elde ettiyseniz, hedef kitleniz sizin markanıza rağbet ettiyse, siz halkla ilişkiler yapmamışsınızdır.

Halkla ilişkiler kavramları iyi bilinmeli!

Öğrendiğim bir kaç halkla ilişkiler kavramı ile yazıyı bitirmek faydalı olacaktır. Sınırlamaların tespiti, bu kavramı bir tekstil şirketinin uzun süreli iletişim stratejisi hazırlarken öğrendim. Strateji, bir takımın ürünüdür. Bu da önemli nokta. Neyse, nedir bu kavram? Bu kavram, iletişim desteği vereceğiniz iş ortağınızın eksiklikleri, karşılaşacağınız sorunları ve yetersizlikleri olarak sıralanabilir. Eğer bir proje için yola çıkmak istiyorsak, bütçe kısıtlamalarını bilmeliyiz.

Sağlık iletişiminde öğrendiğim diğer bir kavram Chronic disease management. Bu kavramı kronik hastalıklarda, hastanın kendi kendine bakabilmesi için koordineli bir biçimde oluşturulan müdahale ve iletişim sistemidir. Zorunlu bütün kondisyonların göz ününde bulundurulması da çok önemlidir.

Son olarak herkesin bildiği press kits, basın iletişiminde gazetecilerin ilgi ve dikkatini çekebilmek için çok önemlidir. Bu yüzden, basın kitinin içeriğini hazırlarken, onların ihtiyacına yönelik materyaller olmalı. Son zamanlarda basın kitinin içerisinde USB en dikkat çekici içerik. Fakat, benim yaşadığım gibi, basın mensubu sizin etkinliğinize gelmeden önce IBM’nin etkinliğine gittiyse ve orda 32 GB’lık metal kaplama bir USB aldıysa, sizin ona vereceğiniz 2 GB’lık usb çöp olacaktır. Bu yüzden basın kiti içeriğini planlı ve düşünerek seçiniz.