Sporda Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi: Futbol Kulüpleri İletişimi Nasıl Ele Almalıdır?

Sporda halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi, henüz Türkiye’de yeterince benimsenmemiş ve yaygınlaşmamıştır. Bunun nedenleri, aslında çok kapsamlı ve farklı parametrelere dayanıyor. Medyanın durduğu yer ve haberleri ele alış biçimi, sporseverlerin istek ve beklentileri, yönetimsel süreçler ve organizasyonların kurumsal kültürü. Spor organizasyonlarının halkla ilişkiler çalışmalarını benimseyememesinde başlıca unsurlar bunlar. Peki spor organizasyonları, neden halkla ilişkiler çalışmalarını benimsemelidir? İletişim süreçlerinin futbola ve organizasyonlara faydası nedir? Futbol ve teknik ekip, iletişimin neresinde yer almaktadır? Organizasyonun kurumsal kültürünün bu süreçteki etkisi nedir? Dünyada spor organizasyonları halkla ilişkileri nasıl ele almaktadır? Türkiye’de durum nedir? Bu soruların yanıtlarını birazdan vermeye çalışacağım. Öncelikle “spor organizasyonu” kavramından bir kulübü, bir spor kurumunu veya kuruluşunu işaret ettiğimi hatırlatayım.

Spor organizasyonları veya bir futbol kulübü için halkla ilişkilerin faydası, ilişki yönetiminde ortaya çıkmaktadır. Kulübün medya, taraftar ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerini düzenleyen ve uzun süreli, güvene dayalı bir sisteme oturtan bir süreçtir. Özellikle itibar yönetimi ve onunla bağlantılı kriz yönetimi süreçlerinde kulübün ihtiyaç duyduğu en önemli araç, halkla ilişkilerdir. Bir krizin atlatılmasında, etkisinin düşürülmesinde, yeni taraftar kitlesinin edinilmesinde, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçleriyle paralel biçimde hedef kitlelere tanıtılmasında, halkla ilişkilerin etkisi büyüktür. Çünkü bir futbol kulübünün en büyük müşterisi taraftar ise, kulübün taraftar ile olan bağlarını kuvvetli tutmada halkla ilişkiler önemli rol oynamaktadır. Halkla ilişkileri de kısaca tanımlayarak devam edelim. Halkla ilişkiler (public relations), bir kurum ile onun hedef kitleleri veya müşterileri arasında sağlıklı bir iletişim süreci gerçekleştirmek için çalışmalar yapan bir alandır. Özellikle medya araçlarını kullanarak hedef kitlelere kurum hakkında pozitif enformasyonların gönderilmesi sürecidir. Etkinlikler, toplantılar, bireysel ve kurumsal bağlantılarla kurumla hedef kitleyi sürekli ilişki halinde tutmaktır. Amaç, hedef kitlelerin zihninde pozitif bir algı yaratmaktır.

İkinci en büyük fayda, futbol kulübünün yeni taraftarlar edinmesinde, globalleşen dünyada yurtdışına açılmasında, pozitif bir itibara kavuşmasında, halkla ilişkilerin önemi büyüktür. Çünkü günümüzde, futbol endüstrisi içerisinde ayakta kalabilmek için dünya kulüpleriyle rekabet edebilmek gerekir. Bu rekabetin her geçen gün daha da çetin olduğu aşikardır. Bugün dünyanın en büyük ve itibarlı kulüplerinin başında gösterilen Barcelona, 10 dilde Twitter adresiyle farklı coğrafyalardaki potansiyel hedef kitlelerle iletişim halindedir. Çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri de gerçekleştiren kulüp, kamp dönemlerini farklı ülkelerde geçirerek, oralarda da kulüp imajı hakkında bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.


Halkla ilişkilerin benimsenememesinin altında kulüplerin kurumsal kültürünün de yattığını söylemiştik. Kurumsal kültür, uzun süreli yönetimlerle birlikte kulübe yerleşen kurumsal davranışların sonucudur. Medya ile olan bağlarda tek yönlü ve agresif bir iletişim dilinin benimsenmesi, medya mensuplarının bir paydaştan ziyade düşman gibi görülmesi, çift yönlü ve karşılıklı faydaya dayalı bir iletişim yönetimini zorlaştırmaktadır. Türkiye’de birçok kulüp, medya ile sorunlar yaşadığı için ilişkilerinde mesafeli ve soğuk davranmaktadır. Bu da bir kültüre dönüşerek halkla ilişkilerin geri planlara atılmasına neden olmaktadır.

Peki kulübün iletişime nereden başlaması gerekir? Bir futbol kulübü, iletişim yönetimine teknik ve idari kadrodan yönetim kadrosuna kadar kurumsal bir kimlik yaratarak başlamalıdır. Futbolcuların sosyal medya kullanımına kadar bir kurumsallık oluşturmak, ilk adım olabilir. İkinci olarak, paydaşlarını tanımlayarak kiminle hangi seviyede nasıl bir ilişki kurulacağına karar vermelidir. Paydaşlarla düzenli ve sürdürülebilir bir iletişim mekanizması kurmalıdır. Özellikle medya ile bağlarını sıkı tutmak ve kulüp imajını zedeleyen haberleri engellemek için doğru bir bilgi akışı kurmak gerekir. Düzenli basın bülteni ve duyurular iletilmelidir. Medyada yer alan haberlere hızlı reflekslerle yanıt verilmelidir. İtibar yönetimini sağlıklı yürütmek için özellikle bir kriz yönetimi planı hazırlanmalıdır. Bu plan, yaşanabilecek bir krizde hemen devreye girecek biçimde hazır olmalıdır. Futbolcu transferlerinde medyada dezenformasyon bilgi yayılmadan kulüp bilgilerinin yayılması hedeflenmelidir. Çünkü taraftarlar, medyada kulübü hakkında doğru bilgilere ulaşmayı istemektedir. Aynı zamanda taraftarlar, kulübe duygusal temelde bağlı olduğu için kulüplerinin her zaman itibarlı olmasını beklemektedir. Bu yüzden kulüp, sağlıklı bir iletişim mekanizması kurması gerekmektedir. Bütün bu süreçleri planlamak ve yürütmek için de iyi bir iletişim ekibinin olması gerekir. Özellikle halkla ilişkiler ve iletişim hakkında uzman olanlar tercih edilmelidir. Eğer futbol endüstrisi içerisinde ve liglerde rekabet etmek istiyorsa bir kulüp, iletişim yönetimini, kurumsal bir yönetim fonksiyonu olarak ele almak zorundadır.