Türkiye’de ilk defa “Bilirkişi” konusu üzerine bir websitesi açıldı

Türkiye’de ilk defa Bilir Kişi  konusu üzerine www.bilirkisi.net adında bir uzman tarafından web sitesi açıldı. Ben de bu vesile ile Bilir Kişi nedir? Uzman Mütalaası nedir? gibi soruların cevaplarını öğrenme fırsatı yakaladım. Meğersem bu konular kanunen düzenlenirmiş. Bilen kişi olmak için bile bazı vasıflara sahip olmak gerekirmiş. Allah’tan blogger olmak için hiçbir vasıfa ihtiyaç yok.  Konu ile ilgili sıkıcı tanımlamaları aşağıda beyninizin boş kısımlarına gönderiyorum. Mahkemeye düserseniz, hakimden kurtulmanın tek yolu bir uzmana da danışmanızdır. İlk ziyaret edeceğiniz yer www.bilirkisi.net olsun.

Uzman mütalaası nedir?
Hukukî uyuşmazlıklarda hâkimin hukuk bilgisi dışın-da kalan özel ve teknik bilgiyi gerektiren konular-da, somut uyuşmazlığa ilişkin, konusunda uzman kişi ve kurumlara hazırlatılarak dosyaya sunulan bilimsel bir rapordur.

Uzman mütalaasının hukukî dayanağı nedir?
Ceza Usul Muhakemesi Kanunu Md. 67 ile düzen-lemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muha-kemeleri Kanunu Md. 293 ile de Özel Hukuk uyuş-mazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan bir uygulamadır.

Uzman mütalaası “hukukî danışmanlık” mıdır?
Uzman mütalaası mevzuatta öngörülmüş bir hukuk kurumudur. Hukukî danışmanlık değildir. Özel ve teknik bilgi gerektiren konularla sınırlı olarak hazır-lanır. Hukuk danışmanlığı yalnızca avukatlardan alınabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgi gerektiren konularda uzman tanık raporu düzenlenemez.

Websitesinden bir alıntı:

“Bilirkişi.net olarak, Türkiye’de uzman mütalaası ih-tiyacı noktasında ortaya çıkan bir açığı kapatma-nın sevincini yaşamakta ve yeni bir projeye başla-manın heyecanıyla sizleri de sistemimizde görmeyi arzu etmekteyiz. 

Hemen üye olmak için bizimle iletişime geçebilir, dilerseniz buraya tıklayarak sistemimize üye ola-bilirsiniz. Bu ve diğer konularla ile ilgili sorularınızıinfo@bilirkisi.net‘e gönderebiliriniz.”

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir